Israel er et av landene i verden som er kommet lengst med teknologi som gjør at saltvann kan gjøres om til ferskvann. Sjøvann kan på den måten brukes både som drikkevann og til andre mange andre formål. Selv om det meste av vannet som brukes i Israel er utvunnet av sjøvann, betyr det mye for landet og folket at det kommer regn. I år har vinteren vært usedvanlig tørr, og mange i Israel ber om regn. I denne episoden av Nytt fra Jerusalem snakker vi med Te’ena ben Haim om vann. Vannstanden i Genesaretsjøen er forholdsvis stabil selv om det har vært lite regn, men lenger sør er Dødehavet i ferd med å tørke inn. Vi får også høre om de mange maratonløpene i Israel hvor Te’ena og familien deltar aktivt.