Madagaskar rammes av den ene naturkatastrofen etter den andre. Når sykloner og regn kommer inn over landet, er det ørsmå marginer mellom å berge avlingene eller å miste alt. Konsekvensene er hungersnød eller å ha mat for de neste månedene. Midt i alt dette opplever landet store vekkelser. Folk trenger noe annet enn den gamle folketroen i møte med de mange utfordringene de står ovenfor. Noen steder er det så mange som ønsker å bli kristne at kirkene ikke rekker å ta imot alle. Mange blir døpt og etterspørselen etter bibler er stor. Selv om Johanne Leinebø for tiden er på Sunnmøre, er hun sterkt involvert i det som skjer på Madagaskar.