I Israel følger man både den jødiske og gregorianske (vestlige) kalender. Den ene viser år 5787 etter Adams skapelse, den andre 2023 etter Jesu fødsel. Nyttår feires fire ganger hvert år. Først ved påske når det jødiske året begynner, så om høsten når høytiden Rosh Hasana (årets hode) feires. I tillegg markerer man den vestlige overgangen til et nyttår og i februar feirer folket i Israel trærnes nyttår. Kort sagt er man gode på å feire høytider i Israel, og dette er tema i denne samtalen med Te’ena ben Haim i Jerusalem. Vi får også høre litt om hvordan ytterliggående høyrepartier påvirker den nye regjeringen i landet.