Stadig flere muslimer i Afrika møter Jesus og får dermed både en ny tro og et nytt liv. Samtidig setter de seg i umiddelbar livsfare, for hvis det blir oppdaget at de har valgt Jesus foran Muhammed vil både familien og andre forsøke å ta livet deres. En ung jente som har møtt Jesus har enda ikke sagt det til foreldrene sine, men de har forstått at noe har skjedd med henne. Hun tør ikke lenger å spise maten foreldrene serverer fordi hun frykter de vil forgifte henne. Gjennom sosiale media finner mange av disse nye kristne frem til andre som deler deres tro, og blant annet på TIK TOK er det blitt etablert egne menigheter for muslimske konvertitter. Dette er noe av tema i denne episoden av De forfulgte kristne.