RADIO SUNNMØRE

Der du er
Webradio 24/7Gi ei gåve
Gradvis tilvenning til det nye reiselivet

Gradvis tilvenning til det nye reiselivet

-Eg veit at lysta er der for å reise, for det er svært mange som tek kontakt. Så det vil nok vere ei gradvis tilvenning til det nye reiselivet, fortel dagleg leiar i Plussreiser Aud Kindervåg Halsne om tida som kjem når Noreg opnar gradvis opp igjen.

les mer
Nytt webinar om spel og pengar

Nytt webinar om spel og pengar

Eit nytt webinar om spel og pengar skal haldast i april av Barnevakten i samarbeid med Forbrukerrådet. Høyr meir i vekas prat med Kris Munthe.

les mer

Oppslagstavla

Her finn du informasjon om møter og arrangement
Les mer

RADIOGIV 2021

TUSEN TAKK! 

Les mer