Årets RadioGiv gjekk av stabelen 2. og 3. mars, og gjekk ut med eit fantastisk resultat på kr. 275.000,- Tusen hjarteleg takk til alle som var med og gav radioarbeidet ei støtte desse to dagane.

Kvart år har Radio Sunnmøre det som vert kalla RADIOGIV. To dagar i mars sender radioen direkte i alle sine sendetimar på FM/DAB, med fleire programleiarar, flotte gjestar og god underhaldning. Målet er å samle inn eit godt beløp som kan hjelpe på drifta til å drive Radio Sunnmøre.

-Det er enormt å kjenne på den varmen frå lyttarane, som gir med stor glede til radioarbeidet. Og når tilbakemeldingane frå dei som ringer inn er takksamheit og gode ord, så kan ein ikkje anna enn å få ei tåre i augekroken, fortel dagleg leiar Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Det er heilt tydeleg at mange set pris på det Radio Sunnmøre bidreg med inn i kvardagen til den enkelte, og det fekk radioen god respons på under årets Radiogiv. Omlag 300 personar gav til saman kr. 275.000,- til den årelege innsamlingsaksjonen, noko som er heilt fantastisk.

Radio Sunnmøre dekker heile Sunnmøre med sine sendingar på FM/DAB og internett, og har der ein lyttarskare på 5000 lyttarar i veka. I tillegg har radioen fleire trufaste lyttarar elles i landet, og utanlands, via våre 24/7 internettsendingar.

Radioen er drifta på gåver frå givarar, anten gjennom fast givarteneste gjennom året eller sporadiske gåver kvar månad. I tillegg er radioen avhengig av tre større innsamlingsaksjonar i løpet av året som er fordelt på eit lotteri, Radiomessa og RadioGiven.

Tusen hjarteleg takk for varme og støtte!