Årets Radiolotteri har også i år mange flotte gevinstar, og er ei svært viktig inntektskjelde for drifta av Radio Sunnmøre. Før trekning 29. september håpar vi å få selt ut alle lodda også i år, og dersom du ikkje har fått anledning å kjøpe lodd enno er det framleis mogleg.

For å kjøpe lodd kan du:

  1. Ringe kontoret mellom k. 08-15 på tlf: 70154100, og få tilsendt giro eller kontonummer.
  2. VIPPSE til 72582 : Skriv lodd og telefonnummeret ditt.
  3. Kontakt på melding via Radio Sunnmøre på facebook
  4. Kontakt på mail post@radiosunnmore.no

TUSEN TAKK til alle som støttar Radio Sunnmøre også gjennom årets Radiolotteri:)