Jesu gjenkomst og livet etter døden

Gledesbrevet

Bibelpraten med Johan Halsne og Arild Ove Halås handlar i denne episoda om Paulus brev til Filipperbrevet. Brevet blir også kalla for Gledesbrevet, og er eit brev Paulus skriv då han sit i fangenskap. Høyr fyrste episode frå dette brevet på Radio...