Å bli ein kristen

Å bli ein kristen

I ein ny serie på Radio Sunnmøre skal vi sjå på kva det vil sei å vere ein kristen. Kva betyr det å vere ein kristen og korleis blir ein kristen? Vi startar med å sjå på kven Jesus var då han vart fødd i ein liten stall, vaks opp som tømrar, og det vondaste nokon...