Av og til opplever ein livet meiningslaust

Viktig med gode leiarar

I Bibelpraten denne veka tek vi ein prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås om kongtida, som er skrive om i Kongebøkene og Krønikebøkene i Bibelen. Denne tida var det viktig å lære folket å la seg leie, og då var det viktig med eit godt leiarskap. Og det varierte...
Av og til opplever ein livet meiningslaust

Mannen etter Guds hjarte

I Bibelpraten held vi fram i Samuelsbøkene og høyrer meir om David, som det står var mannen etter Guds hjarte. Vi er i dommertida og i overgongen til kongetida i Bibelhistoria. I denne serien tek vi ein prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås om kva som står i...