Korleis handlar vi når vi ikkje får dei bønesvara vi ynskjer? Kva når livet ikkje går slik vi hadde tenkt? I Jobs bok kan vi lese og lære av Job og historia hans, om då han opplevde det forferdelege å miste både jobb, helse og sine nærmaste. Vi kan lese om vener som ville gje ei forklaring på kvifor dette hende slik det gjorde, og om Job som framleis held fast trua på Gud. Vi får også lese om at Job blir velsigna med det dobbelte tilbake i slutten av boka. I Bibelpraten episode 100, tek vi ein prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås om korleis det endar for Job, og kva vi kan lære av hans historie.