Nort South Partnership Aid

North South Partnership Aid (NSP Aid) vart etablert av nokre aksjonærar i investerings-selskapet North South Partnership As (NSP Aid) for å bidra, organisere og å samle inn pengar som gjer det mogleg for born og unge i den fattige verda å gå på skule og få utdanning. Dei støttar barneheim, skular, organisasjonar som har same visjon og fokus som NSP Aid. I tillegg støttar NSP Aid prosjekt i Etiopia og Kenya, prosjekt som er eigd og driven av den lokale nasjonale lutherske kyrkja.

I ein serie på Radio Sunnmøre vil du annakvar veke få ein ny del i serien NSP Aid, og i serien vil du få bli betre kjend med kva arbeidet går ut på i tillegg til å møte dei som er engasjerte i arbeidet.