Talar om Jesus

Når Marit Stokken Berland, songevangelist gjennom 45 år, skal halde møteveker planlegg ho aldri andakter for kvar kveld over eit bestemt tema. Kvifor får du vite meir om i vekas …

IMF generalforsamling i endring

Generalforsamlinga til IMF vert halde kvart tredje år, og skal i år haldast i forlengelsen av leiarkonferansen i november på Straume utanfor Bergen. Dette er nytt av året, både at …

Bak Vindu mot livet

I eit intervju med Johnn Hardang får du høyre om korleis programmet Vindu mot livet vert til. Arild Ove Halås har tatt ein prat med Hardang.

Bibelpraten om apostlane

I Bibelpraten denne veka, ein prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås, ser vi på apostlane i Bibelen. Kva står det og kva betyr det for oss i dag? …