Det har kome ein ny kommunikasjons-app tilrettelagt for barn. Denne gjer det mogleg for vaksne å opprette administrerte grupper som barn og unge kan bli ein del av. Den inneheld også gode foreldreinnstillingar. 

I ein prat med rådgivar i Barnevakten, Kris Munthe, får vi høyre meir om gruppechat-appen Band for kids.