På Møre barne – og ungdomsskule Ålesund er det mykje arbeidsfolk på plass for tida, både ute og inne. I tillegg til å fullføre klargjering av nye klasserom inne held skulen på med ei storsatsning på uteområdet. Ei heilt ny og flott fotballbane, i tillegg til Ålesunds største leikeapparat, skal vere på plass i løpet av året. Rektor Øystein Engås og avdelingsleiar for barnetrinnet Svein Ola Lillestøl viser Radio Sunnmøre stolt rundt på skulen. Høyr heile reportasja på Radio Sunnmøre.

Rektor Engås og avdelingsleiar Lillestøl i det som skal bli heilt nye klasserom.
Joel Sæther, Dina Kråkenes og Johannes Osdal i 9 klasse er i gong med matlaging.
Rektor Engås og avdelingsleiar Lillestøl ved det som skal bli ei heilt ny og moderne fotballbane.
SØVE leverar det store leikeapparatet til skulen.