Gjennom 120 år har Den Indre Sjømannsmisjon hatt båtar som har fungert både som flytande fiskarheimar og som bedehus. Betelskipet har vore eit kjent og kjært syn for folket langs kysten, og alle båtane har hatt navnet Eliseser, oppkalla etter tenaren til Abraham som vi møter i Bibelen. Eliseser 6 har segla i misjonens teneste sidan 1990, og vi har snakka med Andre Sætre om drifta av båten.