Hvem har størst betydning for hvilket forhold du har til kristen tro i voksen alder? Det har pastor Andreas Bjørntvedt fra menigheten Fredheim i Sandnes forsket på som den del av sin doktorgrad. I vår samtale med han om dette får du høre hvor mye mor, far, venner, pastor, leir m.m. egentlig  betyr med tanke på troslivet vårt videre i livet.