Leder for Ungdom i Oppdrag i Norge, Andreas Nordli gir i disse dager ut en misjonsbok med tittelen Offerlammets belønning. Bakgrunnen er den store nedgangen i antall utsendte misjonærer fra Norge i perioden 1990 og frem til i dag. Ungdom i Oppdrag lenger etter at Norge igjen skal bli et land som sender ut misjonærer som kan forkynne evangeliet om Jesus til alle de som ikke har hørt om han enda.