I dette programmet tar Olaug Lillian Bjørke deg med til Afghanistan. Du får møte Yasaman; en ung fembarnsmor. For halvannet år siden kom mannen hennes til tro på Jesus. Yasaman hadde døve ører for Evangeliet, og truet ektemannen med skilsmisse. Men en natt hadde hun en drøm, og dette ble starten på hennes trosreise. I dag er Yasaman alene om omsorgen for barna. Ektemannen ble brutalt drept for sin tro. Yasaman fortsetter å dele Evangeliet og ber om ledelse for seg selv og barnas fremtid.

I programmet får du også møte en av Åpne Dørers hemmelige medarbeidere, som forteller hvordan det er å ha mistet nære medarbeidere. Samtidig forteller hun om det store Gud gjør i menneskers hjerter inne i Afghanistan. Mange følger Jesus, og de troende trenger forbønn. Dette er deres oppfordring og vitnesbyrd: «Be for oss! Dine bønner utgjør en stor forskjell. Vi kan føle bønnene deres. De er som en mur rundt oss. De beskytter oss.» Du får ellers høre Andreas Wennemo synge «Jesu navn skinner for alle». Du kan høre programmet på Åpne Dører sin podcast med å følge linken under.

https://olaugb.podbean.com/e/prisen-for-a-f%C3%B8lge-jesus-i-afghanistan/