Kvar tysdag tek vi ein prat med anten Marit Stokken eller Irene Krokeide Alnes, om kvar dei er og kva dei gjer i arbeidet sitt som sangevangelistar.
Kvar tysdag tek vi ein prat med anten Marit Stokken eller Irene Krokeide Alnes, om kvar dei er og kva dei gjer i arbeidet sitt som songevangelistar.