I det siste har misjonærane i Japan vore opptekne med både kvinnekonferanse og ei E-sport konkurranse, og i tilegg kan Marius Bergersen fortelje om ein svært flott skileir. I Noreg ville vi nok avlyst leiren om det var seks påmeldt på leir, grunna kostnadar med leiren. Men i Japan tenker dei annsleis om det no etter korona. Høyr vekas prat med Marius Bergersen.