Du kan sende dine bønneemne inn på SMS til vår bønetelefon 907 45 359.

Lat oss saman danne ein bønering igjennom Radio Sunnmøre – du ber der kor du er og dei andre ber der dei er.

Kvar onsdag frå kl. 2100 – 2200 vert det kveldsmøte med forbønn for de i bøneemna som har kome inn den siste veka. Vi er veldig glade for at “Marit og Irene” (Marit Stokken Berland og Irene Krokeide Alnes) vert med som faste forbedarar i desse radiomøta.

Du kan be denne bøna hvis du vil bli ein kristen akkurat no:

“Kjære Jesus, nå kommer jeg til deg for å bi frelst. Jeg bekjenner at jeg har syndet mot deg. Tilgi meg min synder og gjør meg til et nytt menneske. Jesus, kom inn i mitt liv nå. Frels meg og gi meg evig liv. Bli min Herre i dag. Jeg bekjenner deg som Herre i mitt liv, og vil følge deg resten av livet. Takk, kjære Gud for at jeg er blitt ditt barn. Takk for at du har frelst meg. I Jesu navn, Amen”

BØNEEMNER:

Be for utfordringar på ein kristen arbeidsplass

Be for eit ektepar kor kona har fått ein svært sjeldan sjukdom

Be for en Herrens tjener som har fått korona

Be for meg om styrke i trua på Jesus og om legedom i mitt indre

Be for ei kristen dame med sterke magesmerter, situasjonen er fortvila

Be for ei ektepar, deira barn og barnebarn

Be for en liten familie som står midt i et samlivsbrudd

Ønsker forbønn for ektepar, barn og barnebarn – Gud vet

Be for gjennomføringen av Radiomessa til Radio Sunnmøre, og alle andre misjonsarrangement som skal gjennomføres fremover

Be for arbeidet med Sjøholt folkehøgskole, for det praktiske, om ansatte og om elever.

Be for familien min i en utfordrende tid.

Be for et eiendomssalg at det må ordne seg på best mulig måte for alle parter

Be for bygda mi og for konfirmantane. Be særleg for barnebarnet mitt som er konfirmant

Be for ein ung mann frå Romsdal som er blitt operert for kreft igjen. Be om at Herren Jesus kjem med legedom.

Be for alle møter og gudstjenester som skal arrangerast framover

Be for ein familie som har opplevd svært vanskelege ting den siste tida

Be for meg, jeg trenger helbredelse for svimmelhet og øresus.

Be for ei tenåringsjente som sliter tungt, og for foreldre, søsken og familie

Be for meg som sliter psykisk – helsing god ven av Radio Sunnmøre

Ei kone ber om styrke for seg selv og mannen sin, han skal inn på sykehuset.

Takk for nærradioen. Be for mannen min og om styrke til oss begge. Helsing konemor

Be for eit eldre ektepar kor kona er svært sjuk.

Be for to som skal flytte til ein ny plass, at det går bra og at dei finn seg tilrette.

Be om at smittesituasjonen med Corona igjen må snu og gå tilbake.

Be for ei vond og vanskeleg personalkonflikt på ein arbeidsplass.

Be for ein ung mann som slit både med økonomi og andre ting.

Be for ei konflikt mellom kollegaer på ein arbeidsplass. Be og for dei som skal prøve og megle og løyse saka.

Be for ein ung familie kor far nettopp døyde av kreft, særleg for de små borna som har mista far sin.

Be for dei som skal gjennomføre basarar, julemesser med meir denne hausten med dei restriksjonar som gjeld.

Kan dere be for eit problem som Gud veit om og som eg har hatt lenge og som er et hinder og en trussel.

Be for ein mann med store smerter.

Be for meg og mine plager.

Be for ei dame som har mange plager, vi trur Gud kan hjelpe.

Be for sonen min som har borelia, be om at han må bli frisk og få kreftene tilbake. Helsing frå ei mamma som trur på bønn.

Kan dere be for leirarbeidet i ImF Sunnmøre, at det må melde seg både deltakarar og leiarar.

Be for ei jente som har blitt etterlengta gravid, men som har nokre komplikasjoner med svangerskapet. Be om at ho må få bere fram dette barnet ho har lengta slik etter.

Be for ein gut som er sjukemeldt etter konflikt på jobb og som slit. Be om at han må få reise seg igjen, at Gud må få gripe inn i livet hans og hjelpe han og lede han.

Be om at det ikkje er noko gale med prøvene ei dame har teke.

Be for ein som er hjerteoperert om at det ikkje skal oppstå komplikasjoner

Be for mannen min som har fått Alzheimer og må bo på omsorgssenter, en vanskelig situasjon både for han og meg.

Be for sønnen min og noen av barnebarna mine som ikke tror på Jesus.

Be for et familiemedlem som har mistet jobben nå på grunn av Corona-situasjonen

Be om frihet fra frygt, usikkerhet og mistro til andre

Be for ei gamal mor og hennar son som er i store vanskar. Gud veit.

Be for oss som skal flytte, at salg av eigedom og kjøp av ny må legge seg til rette.

Be for mi sjuke søster, som slit med angst og depresjon at ho må få lysare dagar.

Be for alle møte og gudstenester som er planlagt denne hausten, at så mange som mogleg kan gjennomførast på ein trygg og forsvarleg måte.

Be for Plussreiser og alle som arbeider der, at de må få styrke gjennom denne vanskeleg tida.