Be saman – Der du er

Kvar dag får vi no inn bøneemner til Radio Sunnmøre sin bønetelefon. Ver med å be saman for desse bøneemna der du er. Saman er vi sterke! Bønetelefon 907 45 359.

Du kan også sende ein SMS til 907 45 359 dersom du ynskjer å ta imot Jesus Kristus som din Herre og Frelser. Eller om du treng å snakke med nokon om di tru og ditt forhold til Gud. Da vil vi ta kontakt med deg så snart vi kan for vidare samtale.

Du kan be denne bøna hvis du vil bli ein kristen akkurat no:

“Kjære Jesus, nå kommer jeg til deg for å bi frelst. Jeg bekjenner at jeg har syndet mot deg. Tilgi meg min synder og gjør meg til et nytt menneske. Jesus, kom inn i mitt liv nå. Frels meg og gi meg evig liv. Bli min Herre i dag. Jeg bekjenner deg som Herre i mitt liv, og vil følge deg resten av livet. Takk, kjære Gud for at jeg er blitt ditt barn. Takk for at du har frelst meg. I Jesu navn, Amen”

BØNEEMNER:

 • Be for alle som arbeider i Kirkens SOS og liknande stader og som no får mange vanskelege telfonsamtalar
 • Be for ein sønn og hans familie at de må bli frelst
 • Be for mannen min som har fått Alzheimer, og som nå i desse tidere ikkje får institusjonsplass på grunn av smittefare. Det er vanskeleg for både han og familien
 • Be for dei som har ansvar for at alle som treng livsnødvendige medisin får det.
 • Be for landet vårt og heile verden
 • Be for ei ung mor som har hatt kreft og er operert. Be om at behandlinga må virke, be også for familien.
 • Be om at ufrelste barn i min familie blir frelst.
 • Be for ein ung mann som skal på sjukehuset for behandling. Han har lavt imunforsvar, be om at han vert beskytta mot Corona-viruset
 • Be om frelse og legedom – Gud vet
 • Be om at eg må bli fri frå frykt og skyldtankar
 • Be for sonen vår som har kreft. Be for kona og barna. Vi veit at Gud kan helbrede, be om at dei må få ta si tilflukt til Jesus.
 • Be for ei ung mor som har fått den triste beskjeden om uhelbredelig kreft. Be om at Gud må helbrede, og be om at ho og familien må ta imot Jesus
 • Be for ei mann som har hatt hjerneblødning, be om at han må ta imot Jesus.
 • Be om frelse og helbredelse for ein mann som slit med sjukdom. Han er eit bønnebarn.
 • Be om frelse for to familier
 • Be for ei ung jente som er så veldig deprimert. Hun er ekstra ensom nå og blir sittende veldig mye alene. Be om at hun å finne seg venner.
 • Be for familien min, ingen av de er frelste og kjenner Jesus.
 • Sonen min har kreft. Han har hatt imunterapi som ikkje har virka. Be om at dei finn ein anna kur. Helsing Fortvila.
 • Be om legedom for ei ung jente som er innlagt på sjukehus med koronasmitte
 • Ei dame frå Finnmark ber om forbønn. Ho har hatt lungebetennelse i to månader og medisinanen ho tek verkar ikkje. Ho kjenner seg sliten og føler det vert tungt å be åleine
 • Takk for forbønn.
 • Be for mormor, om frelse og helbredelse
 • Be for ei ung jente med uviss diagnose og med stor frykt for framtida. Be om frelse og helbredelse for heile familien.
 • Be for de mange barn og unge som er i krise i desse tider.
 • Be for ein kristen mann som har fått ei alvorleg diagnose. Be om helbredelse og at han skal kjenna seg trygg i lag med Jesus i denne tida
 • Takk for konkrete bønesvar vi har fått i ei vanskeleg tid.
 • Be for ei dame med helseproblem og mykje smerter.
 • Kan dere be for ei kjær vennine som har fått ei trist medling om kreftdiagnose. Be om at ho får kvile i Jesu armar, be om full helbreelse og at ho skal få kjenne Guds fred.
 • Be for ei dame som har det veldig tungt i desse dagane.
 • Be for min familie
 • Be om at corona-viruset må dø ut og spres så sakte at det er mulig å håndtere det.
 • Be for ein ung kristen mann i Gambia som er alvorleg sjuk
 • Be for folk og land, at vi må vende om og at det snart vert normale tider igjen
 • Be for min familie om at Gud ser til kvar enkelt, be om frelse og helbredelse
 • Ein mann ber om forbønn – be for meg , eg har mista familien min etter ei skilsmisse og har store økonomiske problemer. Eg er einsam og ynksjer eigentlig å gjere slutt på alt. Hadde eit forhold til Jesus tidlegare, men mista trua etter at eg ba og ba og ikkje fekk svar. Be om at Jesus må kome til meg og snakke med meg og gje meg vegleiing. Eg treng ei bekrefting frå Han om at eg er verdig.
 • Be for ein kristen mann som har skada seg stygt i ei sykkelulykke med fleire brudd og stygge skader i ansiktet. Be om at han må bli helbredet og frisk.
 • TAKK for at ei lita jente som det har blitt bedt for og som har vore sjuk, no er så godt som frisk.
 • Be for to familiefolk som har kreftdiagnose, be for heile familiane om frelse og helbredelse
 • Be for en person som har hatt hjerneblødning, og så nå er utsatt for kornasmitte og må flyttes på en annen avdeling på sykehuset. Be om beskyttelse og styrke for han og familien, de tror på forbønn.
 • Be for familien vår at det fremdeles må gå bra med hver enkelt
 • Ei dame fra Haugesund ber om forbønn for sin sjukdom som gjer veldige nevropatiske smerter døgnet rundt. Tror på bønn. Føler seg veldig åleine i desse tider.
 • Be for ei dame som har falt og slått seg i hodet, og som trolig har fått en hjernerystelse. Har i tillegg store mageplager. Sliter i tillegg med praktiske ting i disse tider, særlig vanskelig å få betalt regnigner m.m. Be om at Gud tar hand om situasjonen.
 • Be for ein mann som trur på Gud men som ikkje trur på Jesus.
 • Be for ei dame som kanskje er smitta av Korona, at ho ikkje er smitta og får vere frisk.
 • Be om frelse og helbredelse for en ung mann som er skada etter ei ulykke. Legane kan ikkje hjelpe han men Gud kan
 • Be om Guds salige fred over pasienter og arbeidere på alle våre institusjonar
 • Be for alle barn som har heimeskule, at dei får gode dager og stort utbytte. Du Jesus veit kva dei enkelte elevane treng
 • Be om at flere må innsjå at dei treng deg no, Jesus
 • Be om at eg kan få eit nytt møte med Jesus, at Ordet må åpne seg i bibellesning og bøn
 • Be om vekkelse, at folket vårt må åpne seg og sjå at alt det ein treng for himmel og jord er Jesus
 • TAKK: La oss takke for at personen vi ba om som trodde han var Korona-smittet og som nettopp hadde blitt operert for svults i hjerne, ikke var smittet. Gud er god!
 • Be særleg for alle som nå slikt ekstra med økonomiske utfordringar.
 • Ein mann frå Hallingdal ber om forbøn for sjelelig smerte. Jeg har så vondt inni meg. Be om at Gud frir meg frå dette.
 • Be for ein ung mor som har ein sjeldan sjukdom og som også slit med si psykiske helse. Be om at hun kan bli fri for plagene til Jesu ære.
 • Ein mann nord om Bergen ber om forbønn. Han har vore sjuk lenge med sår hals, feber og andre ubehag. Be om full helbredelse, og ro i ein situsjon kor han kjenner seg redd
 • Be for ein ung kristen mann som har forlatt kone og barn. Be om at Gud må møte han og gjere eit under. Be for heile familien.
 • Be for mi kjære kone som har kreft og er trett og sliten, at ho må bli frisk. Be om frelse for barn, svigerbarn og barnebarn
 • Be om at vi som kristne gjennom dette vert vekte opp slik at vi ser kor verdifult og viktig det er å vere tilstades når den kristne forsamlinga samlas.
 • Be for eit ektepar – Gud veit om situasjonen
 • Be for dei som no sit i flyktningeleirar rundt om i verda, no når korona-smitta også har nådd dit
 • Be for mannen min, legene trur han har fått ein alvorleg nervesjukdom. Be om trøyst, fred, håp og om ei under. Be for heile familien vår.
 • Be for min far at han å blir frelst og får møte Jesus, han er langt oppe i åra.
 • Be for mi alvorleg sjuke svigerdotter. Be også om frelse for min mann, mine barn og barnebarn. Gud kan!
 • Eit fortvila rop frå ei mor til ei ung jente som slit tungt med psykisk sjukdom. Be om helbredelse og at medisineringa må verke slik at ho kan makte å leve vidare. Be om at stemmene i hodet skal verte borte. Be også for foreldrene og syskjen.
 • Be om at familien vår må sjå at dei treng Jesus og ikkje berre alt det materielle i desse tider. Be for bygda der vi bor og folket rundt oss.
 • Be for ei ung mor som har fått kreft, be om frelse og helbredelse
 • Be for ei kvinne som er alvorleg kreftsjuk. Be om Guds nærvær og fred for ho og familien i denne vanskelege tida.
 • Be om at Gud må hjelpe oss å kome igjennom denne krisa, og at det kan føre til vekkjing over landet vårt
 • Be for alle som jobber i helsevesenet
 • Be for en ung mann som er arbeidsledig og som nå får enda større problemer med å finne seg jobb
 • Be for søstera min som er alvorlig psykisk syk, at ho må få hjelp
 • Be for barna og svigerbarna mine at dei må møte Jesus
 • Be for Erna Solberg og alle andre som har viktige stillinger i samfunnet vårt
 • Be om at folket vårt gjennom denne krisa kan få sjå at Jesus er alles frelser
 • Be for ei lita jente som er sjuk og heile familien hennar
 • Be for alle som jobbar i politiet
 • Be for ei ung mor som er levertransplantert og som nå har fått kyssesyke-viruset. Be for henne, barna og foreldrene som har svært vanskelige dagar akkurat no.