I vekas mediekommentar frå Tro & Medier stiller dagleg leiar, Jarle Haugland, spørsmål ved kvifor ein skal gjere Jesus synleg i media dersom livet ikkje har to utgongar. Kommentaren tek utgangspunkt i prost Ingeborg Sommer sin uttalelse til avisa Vårt Land om at ho ynskjer å gravleggje forkynninga om at livet har to utgongar.

Høyr heile vekas mediekommentar frå Tro & Medier ved dagleg leiar Jarle Haugland.