Det å ha nokon å dele tru med, også når ein kjem på opp i alder og blir buande på ein aldersheim, det er ikkje alltid enkelt. Då mor til Irene Krokeide Alnes ytra ynskje om dette, så fekk Irene ein ide som ho delar i kvardagspraten idag. Høyr kva Irene Krokeide Alnes deler i vekas kvardagsprat.