I starten av oktober reiser elevar frå vidaregåande skular på Sunnmøre til Kenya for å besøke prosjekta til NSP Aid. Håkon Mork Furstrand og Nora Gaarn Skogen har vore i studio med Per Gunnar Hamnøy for å snakke meir om engasjementet sitt og reisa dei skal på.