Ei ny undersøking frå Medietilsynet viser at det er færre jenter som spelar dataspel samanlikna med i 2020. Når det gjeld stygge kommentarar og utestenging i spel, opplever dei yngste mest av dette. Vi har tatt ein prat med rådgivar i Barnevakten, Kris Munthe, for å høyre meir om den nyaste rapporten og kva den fortel.