Møre barne- og ungdomsskule Ålesund vel å flagge med FN-flagget denne veka, etter at Ålesund kommune sitt kommunestyre vedtok at skulane sjølv fekk velge om dei ville flagge med regnbogeflagget eller ikkje.

– Vi flagger med FN-flagget som synleggjer at vi står for mangfald, toleranse, like rettigheter og menneskeverd, fortel Øystein Engås, rektor ved Møre barne- og ungdomsskule Ålesund.

Høyr heile intervjuet om kvifor skulen tek dette valet på Radio Sunnmøre.