Runar Landro

-Forsamlingsbygging handlar om meir enn å endre strukturar, seier Runar Landro, forsamlingskonsulent i Indremisjonsforbundet (IMF). Det handlar blant anna om å bygge familie.

Fleire forsamlingar og bedehus frå Sunnmøre og Nordmøre var presentert under forsamlingskonferansen på Blindheim bedehus laurdag.

Laurdag var det forsamlingskonferanse på Emblem bedehus, i regi av IMF Sunnmøre og Emblem bedehusforsamling. Foreiningar og forsamlingar på Sunnmøre og Nordmøre var samla, og forsamlingskonsulent i IMF, Runar Landro, haldt seminar. Høyr intervjuet Arild Ove Halås gjorde med Runar Landro.