Fleire hundre menneske fekk i 2022 hjelp av Frelsesarmeen sin rusomsorg i Ålesund og omegn, og dette er det mange frivillige som har bidrege til. Dette ynskjer Frelsesarmeen å takke for og inviterer torsdag alle som har bidrege til arbeidet i 2022 til ein fest med god mat og enkel underhaldning. 

Arbeidet i Ålesund ser ein allereie no vil auke og utfordringane blir fleire. Dermed er Frelsesarmeen sitt arbeid innan rusomsorg i Ålesund på jakt etter ein ny medarbeidar.

Vi har tatt ein prat med Kristine Hurlen og Erika Lynn Solli, som fortel meir om både arbeidet.