I kvardagspraten i dag fortel Marit Stokken Berland frå møteveka i Gudbrandsdalen, der dei blant anna var med på eit husmøte heime hos ei dame på 92 år. Vi tek også ein prat om friheita vi har i Noreg og som vi på nasjonaldagen 17. mai skal få markere atter ein gong. I tillegg er det pinse komande helg, og Stokken Berland minnar oss på kvifor vi markerer denne helga også som kristne.

Høyr heile kvardagspraten med Marit Stokken Berland.