I påska hengte mannen til Irene Krokeide Alnes opp eit to meter høgt bilete av den oppstandne Jesus på veggen til Alnes bedehus. Dette til ei påminning for alle som gjestar øya Alnes. Dette fortel Irene Krokeide Alnes om i kvardagspraten denne veka. Sjølv har ho fått påfyll i påska og er klar for møteveke i Evje.