Korleis vil det gå med borna våre? Det spørsmålet stiller Jarle Haugland i vekas mediekommentar frå Tro & Medier. I kommentaren fortel han at dette er eit spørsmål fleire foreldre stiller ofte, sidan det er fleire ulike problemstillingar foreldregenerasjonen i dag står ovanfor i medierevolusjonen vi har opplevd dei siste 15 åra.

Høyr heile mediekommentaren frå Tro & Medier.