I starten av Norea sine radiosendingar vart dagens temperaturer rundt om i landet ramsa opp, og dette resulterte ein dag til at eit liv vart redda. Dette fortel Irene Krokeide Alnes om i dagens kvardagsprat. I tillegg får vi høyre om korleis innspelinga av nye program til Bedehuskanalen gjekk føre seg. I eit ord for veka delar Irene om kor viktig fortellergleda er