For seks år sidan reiste Per Gunnar Hamnøy med familie til Afrika for å finne ut av kva det var som gjorde engasjementet til far Gunnar Hamnøy så sterkt for landet. På den turen fekk nauda eit ansikt også for Per Gunnar, og med det starta hans engasjement i NSP Aid.