Denne veka skal nye møter på Konsmo bedehus halde fram med Marit Stokken Berland og Irene Krokeide Alnes. Irene har dei siste dagane hatt influensa og er spent på om ho blir frisk nok til å kunne delta i møta. Ei gledeleg nyheit er at Irene Krokeide Alnes no har kome med ei ny andaktsbok, som kjem på markedet 6. desember og kan allereie no bestillast hos Lunde forlag. I kvardagspraten får vi høyre meir om kva denne andaktsboka inneheld.