Instagram har lansert nye foreldreinnstillingar, og du kan med det få oversikt over tidsbruk og tidsgrenser, sjå kven borna fylgjer og gjev borna moglegheit til å gje beskjed digitalt om dei opplever utfordrande innhald.

Vi har tatt ein prat med rådigvar i Barnevakten, Kris Munthe, for å lære meir om dei nye instillingane.