Orreneset

På Orreneset Misjonssenter var det i helga Orrenesstemne, der nye planar og ein ny tilsett vart representert. Sondre Bårnes vart i sommar tilsett på misjonssenteret, og med si utdanning som kokk skal senteret no i tillegg til arrangement i helgane, starte med litt catering.

Arild Ove Halås intervjua den nytilsette Sondre Bårnes, og styrar Anbjørg Bårnes under helgas stemne: