I årets fyrste mediekommentar frå Tro & Medier blir det det i eit nytt år snakka om endring. Jenny Ofrim Bruvik snakkar i sin kommentar om kven ho skal slutte å fylgje på sosiale medier, og kvifor ho vel å gjere akkurat det. Høyr vekas mediekommentar frå Tro & Medier.