Etter ei oppmuntrande møteveke på Evje har Marit Stokken Berland mykje å dele i vekas kvardagsprat. Ho legg også inn nokre gode ord for dei kristne skulane vi har i landet vårt. No blir det nokre fridagar på Stokken Berland før ho tek turen til Gudbrandsdalen for nye møter. I kvardagspraten delar også Stokken Berland nokre ord til lyttarane om å stole på Gud.