Rekneskapet til IMF Sunnmøre viser raude tal mot slutten av 2023, og styreleiar Sigurd Sæverud Nybø fortel i eit intervju på Radio Sunnmøre om tala han nyleg har fått på bordet. Han fortel at det er givarane som gir til arbeidet og at når den enkelte merkar at økonomien strammast til, då merkar ein det og i misjonsrekneskapet. Høyr intervjuet med styreleiar Sigurd Sæverud Nybø.