Familien Bergersen er endeleg på plass i nytt hus i Japan, og har hatt ei fyrste ungdomssamling i eigen heim. I Japan er det ikkje vanleg å invitere heim til seg sjølv, så når dei inviterte ungdomane heim var det også foreldre som hadde lyst å kome. 

I seks år har Karoline og Marius allereie budd i Japan, og i to år har dei gått på språkskule for å lære seg å kommunisere med japanarane. Marius fortel at det er mykje å lese i lufta når ein snakkar japansk, og det er viktig å ha tunga beint i munnen. For same ordet kan ha fleire tydningar.

I ein prat med Marius Bergersen får vi høyre meir om det japanske språket og utfordringane dei møter når dei skal kommunisere i ein heilt anna kultur enn dei sjølve har vakse opp med.