Nyleg var Elisabeth Emblem i Kenya med NSP Aid og ei større gruppe både elevar og vaksne. I vekas episode fortel Emblem frå sine nyopplevde hendingar frå reisa. Vi får høyre om betydninga Malaika Villages vil få for svært mange born. På denne turen tenkte Elisabeth Emblem at ho ville lære borna i Kenya å strikke, og i vekas program får vi høyre om korleis det gjekk til.