Vandrehistorier blir spreidd på Youtube og i sosiale media som sanning. Barnevakten har fått spørsmål frå foreldre om born som blir redde for The backrooms. Ein av Youtube-videoande om fenomenet har blitt sett over 42 millionar gonger. Vi har tatt ein prat med rådgivar i Barnevakten, Kris Munthe, for å høyre meir om dette fenomenet.