I dette programmet gir Olaug Lillian Bjørke deg et tilbakeblikk på fjoråret i Åpne Dører. Du får lytte til vitnesbyrd, og får konkrete tall som viser hvordan organisasjonen arbeider for å styrke og utruste forfulgte kristne. La deg inspirere av glimtene fra arbeidet; der du blant annet får høre om kirkelederen Ruslan i Sentral Asia. Han er full av takknemlighet: «Dere er ikke vanlige mennesker, men bønnesvar fra Herren! Takke være dere er vi i stand til å overleve i dette fiendtlige miljøet.» Tobarnsmamma Ferial (52) fra Aleppo fikk hjelp fra et av Åpne Dørers 287 håpssenter i Syria. Hun sier: «De tok oss under sine vinger, både åndelig og økonomisk. De fikk oss til å føle oss elsket, og ikke forlatt!» Åpne Dører startet med bibelspredning på midten av 50-tallet, og det er fortsatt en helt sentral del av arbeidet. I fjor mottok nesten 1,7 millioner mennesker bibler og kristen litteratur. «Jeg er så glad for å ha fått en bibel jeg kan kalle min egen», sier Dorcas i Nigeria. «For meg er Bibelen et våpen for å overleve og vinne kamper som jeg står i.» I programmet får du ellers høre Vea Bedehusforsamling Lovsang synge «Hittinntil Herren har hjulpet så vel».

Inspirerende glimt fra Åpne Dørers arbeid | Radioprogram fra Åpne Dører (podbean.com)https://olaugb.podbean.com/e/inspirerende-glimt-fra-apne-d%C3%B8rers-arbeid-1693983233/