Radio Sunnmøre fikk være med på juleavslutningen på Allsang i Bygda i Sykkylven. Hver måned samler Sykkylven Kyrkjelyd, Helselaget og Sangglade Pensjonister rundt 100 personer til allsang og formiddagskaffe. Når vi var tilstede ble det satt ny rekord og over 140 sangglade mennesker møtte opp. Diakon Kristin Kjemphol Lohne og pianist Askjell Moldvært står i spissen for disse samlingene sammen med mange gode hjelpere.