Jesus har bedt oss om å gå ut for å gjøre alle mennesker til hans disipler. Samtidig har han gitt oss det vi trenger for å gjøre dette, og har kledt oss i det som Bibelen kaller Guds fulle rustning. Det gir oss både kraft og frimodighet til å vitne om Jesus. Dette er noen av tankene Dorte Klokk gir oss i denne ukas Ord til ettertanke. Dorte kommer fra Emblem i Ålesund, og studerer nå i Trondheim. Hun er også engasjert i politisk arbeid, og er blant annet vararepresentant til fylkestinget i Møre og Romsdal.