I dette programmet har Olaug Lillian Bjørke med seg Åpne Dørers reisekoordinator, Reidar. Han tok sin første reise til forfulgte søsken i slutten av tenårene, og dette har preget livet hans den dag i dag – 30 år etter. Du får høre hva det betyr å delta på en annerledes reise, og hvorfor Åpne Dører ser på dette som en tjeneste. «Helt fra dag én har reiser vært en viktig del av identiteten vår. Broder Andreas, som grunnla Åpne Dører, fikk høre en gang han var på tur: ‘Det at du besøker oss, betyr mer enn dine ti beste prekener’», forteller Reidar. I programmet får du høre om ulike typer turer i regi av reisetjenesten; og framgangsmåte for deg som tenker dette er noe du gjerne vil involvere deg i. Til slutt minner Reidar oss om noe han synes er viktig: «I Åpne Dører sier vi at ‘Alle kan be, mange kan gi og noen kan reise’. Det synes jeg er en flott fordeling. Det er ikke alle det er naturlig å reise for, men alle kan be!»

Du kan lytte til programmet her:https://olaugb.podbean.com/e/apne-d%C3%B8rers-reisetjeneste-annerledes-reiser/