Blindheim bedehus/Blindheim Indremisjon ønsker å styrke arbeidet sitt med å ansette en forsamlingsleder/pastor fra høsten av. De er på jakt etter en eller to personer som har engasjement for å bruke tid og krefter i en forsamling som driver arbeid for flere generasjoner. Vi fikk besøk i studio av styreleder Per Henning Vågen som er optimist med tanke på å finne den rette personen eller de rette personene.