Denne måneden har Åpne Dører fokus på Bibelen – boka som forvandler. I dette programmet har Olaug Lillian Bjørke med seg Ole Petter Erlandsen som gjest; han er faglig leder i Åpne Dører. Du får høre om en av Åpne Dørers kjerneverdier: «Vi er et bibelfolk», og du får et glimt av hvordan dette har preget og preger virksomheten til organisasjonen. Et av landene du får bli med til, er Kina. Landet som forbød Bibelen og laget en erstatter: «Maos lille røde». Hvordan gikk det? Hvilke ord har mest innflytelse i dag – er det Maos eller Guds ord? Erlandsen deler også opplevelser med boka som forvandler – både personlig og i møte med andre. «Bibelen burde egentlig vært på blå resept», oppsummerer han. «Et møte med Bibelen forvandler meg gang på gang og gir meg stadig nye perspektiver på livet og livet med Gud.» 

Programmet kan du høre ved å følge linken under til Åpne Dører sin podcast:

https://olaugb.podbean.com/e/bibelen-boka-som-forvandler/