I forbindelse med 1000-årsmarkeringen av kristenretten som ble satt på Moster i 1024, 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov og 200-årsmarkeringen av Hans Nilsen Hauges død i 2024, inviterer foreningen Himmelske toner til forestillingen «Det første i vår lov». Forestillingen forteller om noen av de viktigste byggesteinene i Norges historie, sett gjennom troens øyne. Med utgangspunkt i bønnen som fødte Norge og loven som ble et resultat av den, fortalt ved hjelp av vår nasjonalsalme «Gud signe vårt dyre fedreland». Og formidlet gjennom sang, skuespill og multimedia.gjennom sang, musikk, teater. Tidligere leder for Ungdom i Oppdrag, Alv Magnus er en av mange bidragsytere, han har rollen som Hans Nielsen Hauge. Vi tok en prat med manusforfatter Haavard Andre Sand om forestillingen som du kan oppleve i Ålesund torsdag 18. april.