Det holder å tro på Jesus. Det er utgangspunkt når Benjamin Bjørnsen Anda gir oss Ord til ettertanke. Med utgangspunkt i barndommen på Jæren løfter han frem hva det har betydd å ha Jesus med seg i livet. Vi får også høre litt om skolegang sammen med noen av Norges største idrettsstjerner.