Sjå eg har sett føre deg ei åpen dør. Dette løftet finn vi i Bibelen, men kva betyr det i vår kvardag å ha ei open dør framføre oss, og kvar finn vi denne døra?  Dette er utgangspunktet for Karl Arne Austnes frå Godøya når han gjev oss Ord til ettertanke.